Spracovanie osobných údajov

1. Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Petr Kupka, Vosmíkových 1681/11, 180 00 Praha 8, IČ 71098372, který provozuje webovou stránku www.kupkanet.com.

Kontaktní údaje správce jsou Ing. Petr Kupka, Na Stráni 343, 386 01 Strakonice, tel. 608 782 875, email: kupka@kupkanet.com.

2. Správce zpracovává osobní údaje, které nám zákazník sdělí. Jedná se o jméno a příjmení, u firem jejich IČO a DIČ, adresu, e-mail a telefon. Dále správce zpracovává údaje, které získá objednáváním přes internetové stránky www.kupkanet.com: IP adresa a soubory cookies.

3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

4. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, a dále dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizace plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

6. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

7. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Ďalšie informácie